Partioasu ja -merkit

Yhtenäinen pukeutuminen luo yhteenkuuluvuutta. Partioasuun Vainion Vesoissa kuuluu partiohuivi ja partiopaita sekä niin halutessaan partiovyö. Partiopaidan kanssa tulee käyttää siistejä tummia housuja tai tummaa hametta sekä siistejä tummia kenkiä. Partioasua käytetään erityisen juhlavissa partiotilaisuuksissa sekä muissa "virallisissa"/edustus tilaisuuksissa johtajien ohjeistuksen mukaan. Myös partioviikolla asun käyttäminen on sallittua. Partiohuivia voi käyttää kaikissa partioon liittyvissä tilanteissa eli myös viikkotapaamisissa.

Partioasu vähimmillään on partiohuivi koska partiolaisen tunnistaa nimenomaan huivista. Partiohuivin ulkonäkö vaihtelee sen mukaan, missä tehtävässä partiolainen kulloinkin toimii. Esimerkiksi lippukunnilla, partiopiireillä, keskusjärjestöllä ja partioleireillä on kaikilla omanlaiset huivit.

Partiomerkkien jako kuuluu olennaisena osana partiotoimintaan. Merkkien avulla annetaan tunnustusta saavutetusta tavoitteesta ja kannustetaan eteenpäin. Merkit kiinnitetaan partiopaitaan ja jokaisella merkillä on tietty paikka paidassa. Kun sudenpentu saa paitaansa ensimmäiset merkkinsä, se on iso asia ja kertoo hänelle kasvamisesta ja kehittymisestä partiopolulla. Asun erilaiset merkit ja tunnukset kertovat yhteisistä arvoista ja yhteenkuuluvuudesta, yhdessä tekemisestä ja kasvamisesta partiossa.

Partioasu vaihtelee ikäkauden mukaan. Suomen Partiolaisten oheisista ohjeista näet, mihin mikäkin merkki tulee ommella: Partioasu ja -merkki ohjeet

Vainion Vesojen huivi ja partiopaita

Huivi

Vainion Vesojen huivi on sininen Suomen Partiolaisten partiohuivi johon kuuluu Vainion Vesojen oma huivimerkki. Oman partiohuivin partiolainen saa annettuaan partiolupauksen.

Että myös jäseneksi liittyneen ei vielä lupaustaan antaneen partiolaisen tunnistaa partiolaiseksi ja tulevaksi Vesaksi saa hän käyttöönsä "arkajalkahuivin" jonka partiolainen palauttaa saadessaan oman huivinsa lupauksen annettuaan. Arkajalkahuivit eivät ole partiolaisten omia huiveja vaan tavallaan lainalla lippukunnalta oman saamiseen asti ja ne tulee aina palauttaa lippukunnalle!

Huivissansa valkoista reunanauhaa saavat käyttää partiolaiset, jotka ovat tai ovat olleet jossakin lippukunnan pestissä, esim. lippukunnanjohtaja, ryhmänjohtaja, ryhmän apujohtaja, sihteeri jne.

Huiveja ja huivimerkkejä voit hankkia lippukunnalta tarvittaessa.


Huivimerkin ja valkoisen reunanauhan historia ja symboliikka

Vainion Vesojen huivimerkki on tehty Vesojen lipun mukaan. Huivimerkissä Kyröön vanhan sinetin karhu pitää "kädessään" kuusentaimia. Merkin sivuilla on vinosti punainen joki(Napuen taistelun jälkeen Kyrönjoen sanottiin olevan verestä punaisen) ja merkin tausta on viljankeltainen. Vainion Vesojen lipun on suunnitellut Kari K. Laurla vuonna 1982. Vainion Vesojen lippu ja huivimerkki hankittiin sen aikaisen lippukunnanjohtajan Väinö Pollarin aloitteesta.

Valkoinen reunanauha huivin reunoilla on ollut Vainion Vesojen partiohuiveissa jo 1950-luvulta alkaen.

Huivimerkin kiinnitys

Huivimerkin reunat taitellaan huivimerkin taakse niin, että huivimerkin kuva jää kokonaan näkyviin ja huivimerkki ommellaan partiohuiviin keltaisella tai valkoisella langalla.

Huivimerkki kiinnitetään partiohuiviin niin, että huivia jää näkyviin huivimerkin alta joka puolelta: huivimerkin ja huivin väliin tulee jäädä huivin reunassa olevan taitoksen verran huivia näkyviin.

Huivin taakse huivimerkin kohtaan tulee kirjata esim. mustalla tussilla seuraavat tekstit: Vainion Vesat, Isokyrö sekä partiolaisen etu- ja sukunimi. Tällä kadonnut huivi löytää oikean omistajan!

Valkoisen reunanauhan kiinnitys

Valkoinen reunanauha on huivissa kaikilla sivuilla siten, että se tulee huivin reunan yli sekä huivin ala- että yläpuolella noin huivin reunassa olevan taitoksen verran.

Valkoisen reunanauhan tulee olla väriltään lumivalkoinen ja ommellaan paikalleen valkoisella langalla.

Arkajalkahuivi

Arkajalkahuivi on ei vielä partiolupauksen antaneen lainahuivi. Huivi on hieman erilainen kuin lippukunnan virallinen huivi. Huivi on käytössä siihen asti kun partiolainen antaa partiolupauksensa ja saa oman huivin.

Lupauksenantotilaisuudessa arkajalkahuivi palautetaan takaisin lippukunnalle.

Huivin taakse on mahdollista kirjoittaa oma nimi ja käyttövuosi.

Partiopaita

Vainion Vesojen partiopaita on Seikkailijoilla, Tarpojilla, Samoajilla, Vaeltajilla sekä aikuisilla sininen Suomen Partiolaisten partiopaita. Sudenpennuilla partiopaitana toimii Suomen Partiolaisten tummansininen collegepusero.

Uusia partiopaitoja on mahdollista hankkia lippukunnan kautta. Myös käytettyjä paitoja voi tiedustella lippukunnan kautta.


Paitamerkit

Paitamerkkien kiinnityksessä noudatetaan Suomen Partiolaisten yleisohjeita joihin on linkki tuossa ylhäällä.

Paitamerkkejä on mahdollista hankkia lippukunnalta.


Paitamerkkien kiinnitys

Vainion Vesoilla partiopaidan vasemmassa hihassa komeilee kuvan mukaisesti seuraavat merkit ylhäältä alas lueteltuina:

  • Paikkakuntatunnus

  • Lippukuntatunnus

  • Piiritunnus(Pohjanmaan Partiolaiset)

  • Järjestötunnus(Suomen Partiolaiset)

  • Maailmanjärjestöjen WOSM ja WAGGGS tunnukset

Lippukuntamerkin historia ja symboliikka

Vainion Vesojen lippukuntamerkin on suunnitellut Esa-Matias Heinonen vuonna 2016. Merkin keltainen pohjaväri kuvaa lakeuksien viljavainioita ja merkin kuvituksessa näkyy Kyrönmaan alueelle tyypillisiä peltosarkoja sekä elinvoimaa ja kasvua kuvaava vesa. Merkki otettiin käyttöön vuonna 2016. Lippukuntamerkki hankittiin silloisen lippukunnanjohtajan Matti Pispan aloitteesta.